kundcase-trustcruit-invici-rekrytering

Intervju: Så blev Invici bäst på jobbintervjuer

Ett rekryterings- och interimsbolag inom ekonomi som förstår att närheten till kandidaten är det som verkligen är viktigt

This page is also available in English English

Det startade 2011 med en idé om ett rekryterings- och interimsföretag inom nischen ekonomi, där samtalen och leveransen skulle vara exakt det som man själv hade saknat i rollen som beställare och kandidat – en aktör som både förstod affären, ekonomifunktionen samt rekrytering och interim.

Idén blev till verklighet och Invici grundades.

I april 2020 får vi se att Invici har lyckats med sin vision. Under värsta corona-kris, sticker bolaget ut genom att förbättra sin kandidatupplevelse under intervju till ett Candidate Net Promoter Score (CNPS) på +88 jämfört med +73 i mars samma år. Samtidigt sjönk det globala CNPS-snittet från +63 i mars till +55 under april.

Candidate Net Promoter Score (CNPS) är ett nyckeltal som används för att mäta hur nöjda kandidater är med en rekryteringsprocess och hur stor sannolikhet det är att de ska rekommendera den till en vän eller kollega. Ett högre resultat innebär fler nöjda kandidater.

Invici som har ett avsevärt högre CNPS efter intervju än det globala snittet har därmed mycket kvalitet på sina intervjuer

Bedriften att skapa en bättre kandidatupplevelse under en kris, samtidigt som övriga marknaden presterar sämre, är få förunnat.

Nyfikna som vi på Trustcruit är, frågade vi Invici vad deras hemlighet är och kommer i denna intervju avslöja svaret. Men först, vilka är egentligen Invici?

Vilka är Invici?

Cecilia invici i samtal

Invici är ett svenskt rekryterings- och interimsföretag med fokus på nischen ekonomi. Som tidigare skrivet, så startade de med visionen att skapa en upplevelse med innehåll som de själva ville uppleva.

“Vi vill vara som en liten kvarterskrog.”

När du som kund, konsult och kandidat möter Invici ska du bli personligt bemött, precis som på kvartersrestaurangen. Att bemötas med lyhördhet i kombination med kompetens utifrån din nuvarande situation och ditt nuvarande behov. Utöver detta är transparens och omtanke två faktorer som genomsyrar Invici.

Vilka tips har ni för att skapa en bra kandidatupplevelse?

Intervjuprocessen är såklart en viktig grundpelare att stå på för att skapa en bra kandidatupplevelse. Just Invicis process är inte annorlunda från andra bolags, men de har en tydlig process för att alla rekryterare och konsultchefer ska gå efter en strukturerad mall tillsammans med dokumenterad process inklusive intervjuteknik och standardfrågor. Inget häpnadsväckande kanske, men en grund som behövs och som vidare möjliggör en professionell anpassning efter individen och situationen.

Om processen ser ut som andras, vad är då nyckeln till framgången? Här kommer 4 tips baserat på hur Invici jobbar.

1. Ha inte för många processer igång samtidigt

Först och främst väljer de att inte ha för många processer igång samtidigt för att kunna lägga värdefull tid och kvalitet på varje rekryteringsprocess och kandidat. Detta märker kandidater tydligt då de uttrycker tacksamhet för att de får mycket uppmärksamhet i form av exempelvis statusrapporter och personlig feedback.

2. Återskapa känslan av hur det är att jobba på företaget

“Det svåra med intervjuer är att skapa känslan av hur det är att jobba på företaget vi rekryterar till.“

Det kan handla om företagets kultur, arbetsuppgifter eller hur den närmsta chefen är. Därför söker Invici både ”hård och mjuk” information kring hur det är att jobba hos det rekryterande företaget och kan på ett neutralt sätt förmedla hur det är på den potentiellt blivande arbetsplatsen.

3. Gör intervjun avslappnad istället för ett “förhör”

En intervju kan ofta liknas med ett förhör om rekryteraren bara ställer fråga på fråga och kandidaten är nervös. Det är därför viktigt att avdramatisera momentet.

Detta löser Invici genom att låta kandidaterna få tid att dela med sig och tala fritt om sina erfarenheter och kompetenser. Dessutom genom att ställa frågor om drivkraft och framförallt frågor som kan visa upp personliga egenskaper.

Ett exempel på en sådan fråga är “Vad tror du att den vanligaste missuppfattningen är om dig? Flertalet kandidater uttrycker att de uppskattar och tycker det är kul att bli utmanade i att få frågor som inte faller inom de vanliga ramarna.

Men det handlar inte bara om frågeställningarna utan även om dialogen inför intervjun, hur man blir bemött när man kommer till Invici och hur rummet är utformat (när det är fysiskt möte).

4. Ge och ta feedback

Anders Zetterlund Invici

“Efter varje intervju tar jag tid för att ge och ta konstruktiv kritik, vi coachar varandra till att bli bättre.”

Feedback jobbar Anders Zetterlund på Invici extra hårt med. Anders berättar att det är många som i början av dialogen börjar skruva på sig men i efterhand uttrycker en stor tacksamhet. Det är för båda parter är ett viktigt möte som kräver förberedelse och leverans, då känns det viktigt för mig att vara generös och bidra med det jag kan, berättar Anders.

Dessvärre är det ju bara en som får jobbet. Övriga i processen är viktiga för Invici och blir ofta aktuella i en annan process längre fram och då är dessa, utifrån tidigare feedback, förberedda och stärkta inför möte med sin potentiellt blivande arbetsgivare.

Vilken strategi har ni använt er av för att hålla så hög nivå?

Många av rekryterarna och konsultcheferna på Invici har lång och bred erfarenhet i branschen och är i grunden ekonomer. De kan därför ge ett professionellt bemötande samt utmana i frågeställningar och därmed skapa en bättre kandidatupplevelse.

Nyckeln är att ha motiverade rekryterare och konsultchefer som tar ansvar och går ett steg längre. Alla har en inarbetad förståelse för att under varje intervju tar man minst en och en halv timma av kandidatens tid. Det är tydligt att Invici bryr sig och respekterar alla man träffar.

Några fler tips för att lyckas med intervjuer:

  • Testa intervjufrågor, byt ut, testa och byt ut osv.
  • Var ärliga, sätt förväntningar ni kan hålla och var personliga.
  • Tänk på vilka situationer du själv vill uppleva och sätt dig i kandidatens skor.

Hur jobbar ni med intervjuer under corona?

I början av artikeln nämndes att Invici förbättrat sin kandidatupplevelse under våren 2020 mitt iunder pågående corona-kris. Detta under en tid då andra aktörer på marknaden samtidigt försämrat sin kandidatupplevelse. För Invici innebär detta ett försprång gentemot konkurrerande rekryterings- och interimsbolag, och om resultatet håller i sig tillgång till fler relevanta kandidater.

Men hur lyckades Invici förbättra sin kandidatupplevelse?

“Vi har jobbat lika som förut och inte krånglat till det.”

En stor del av den framgång som Invici uppnått beror på att de i så stor mån som möjligt fokuserat på att jobba som vanligt, att hålla i både de väl beprövade processerna och det personliga.

En annan faktor är fördelen att de alltid har koll hur bra deras kandidatupplevelse tack vare att de samlar in feedback från och kan på så sätt förstå hur de presterar och kan förbättra sig.

Invici samlar in feedback genom oss på Trustcruit. Är du intresserad av att veta mer om hur det fungerar, läs fler av våra kundcase eller skapa ett konto helt gratis idag.