Mät kandidat­upplevelsen

Förbättra din rekrytering med feedback från dina kandidater

Bravura logo Experis logo Jönköpings kommun logo Linköpings kommun logo One Partner Group logo Placera Personal logo Stockholm stad logo Wikan logo

Vi kopplar på, så att du kan växla upp.

Trustcruit ger dig tillgång till viktig information för att förbättra din rekryteringsprocess. Med hjälp av feedback och omdömen från dina kandidater får du konkreta svar på hur bra du är på rekrytering, för att du ska kunna förbättra kandidatupplevelsen i alla delar av processen. Och vi gör hela jobbet.

Mät kandidatupplevelsen

Vi samlar in och sammanställer underlaget du behöver för att optimera din rekryteringsprocess efter dina kandidaters behov och beteende. Du får direkt reda på vad som har upplevts som positivt och negativt i din rekrytering. Vår svarsfrekvens på över 55% ger dig relevanta mått på kandidatupplevelsen.

Jämför och utvärdera

Trustcruit gör det möjligt för dig att jämföra kandidaters rating av din rekryteringsprocess mot ett branschsnitt. Feedback och omdömen ger en snittrating som du kan använda för att utvärdera dina resultat i olika delar av processen. Du kan även jämföra resultaten internt, t ex mellan olika kontor eller tidsperioder.

Visa positiva omdömen

Positiva omdömen från tidigare kandidater skapar trygghet och förtroende för ditt företag. Du kan använda resultaten internt eller publicera på ditt företags sajt och i dina annonser. Och det är alltid du som väljer vad som ska visas.
55%
lämnar feedback
5000+
feedbacksvar varje månad
0 min
allt går automatiskt

Såhär fungerar det

Trustcruit är en helt automatisk tjänst som samlar in feedback och omdömen från kandidaterna i din rekryteringsprocess. Det gör att du kan utveckla och förbättra upplevelsen av ditt företag under en rekrytering.

1

Kom igång

Det är enkelt. Du får prova tjänsten kostnadsfritt under 30 dagar och vi har ingen bindningstid. Det enda du behöver göra är att lämna dina kontaktuppgifter här. Vi tar kontakt med dig och kan aktivera tjänsten inom 24 timmar.

2

Feedbackformulär

Vi mejlar automatiskt ut ett feedbackformulär varje gång någon söker en tjänst eller har varit på intervju hos er. Mer än varannan kandidat som får vårt formulär väljer att ge feedback. Mejlet skickas med hälsning från er och vi använder alltid er logga i både mejlet och formuläret.

3

Dashboard

Underlaget från era kandidater sammanställs i ett användarvänligt dashboard där all data presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt. Du kan följa hur resultaten kommer in och se vad kandidaterna säger. Om du vill bemöta kritik direkt finns möjligheten att gå in och ge anonyma kandidater ett personligt svar.

4

Jämföra och Förbättra

Informationen om hur kandidater upplever din rekryteringsprocess kan du använda för att jämföra dig både mot ett branschsnitt och internt. Det är enkelt att upptäcka brister och när du gör förändringar i processen ser du direkt hur de påverkar kandidatupplevelsen.

5

Visa om du vill

Feedback och omdömen ger en rating av din ansökning- och rekryteringsprocess i sin helhet, som du kan välja att publicera på ditt företags sajt och i era annonser. Bara du har tillgång till din feedback och omdömen, och du väljer hur informationen ska användas.

6

Fler nöjda kandidater

Vi gör det enkelt för dig och ditt företag att jobba med utveckling av rekryteringsprocessen utifrån era kandidaters behov och feedback. Med Trustcruits automatiska tjänst följer du enkelt kandidatupplevelsen och kan jobba med förändring som leder till fler nöjda kandidater och fler som söker era tjänster.

Wikan

Vi blev kontaktade av Trustcruit när deras tjänst var ganska ny. Vi fick direkt förtroende för tjänsten och för personerna som jobbar på Trustcruit. Med hjälp av tjänsten får vi bättre koll på hur de som söker arbete hos oss upplever ansökningsprocessen. Vi får också en bättre uppfattning kring hur de sökande kommit i kontakt med Wikan Personals varumärke och hur det hittat det lediga jobben. Samarbetet med Trustcruit är mycket enkelt och effektivt och vi har på ett smidigt sätt kunnat anpassa tjänsten till våra behov. Jag är övertygad om att vårt samarbete med Truscruit kommer bli långvarigt.

Dan Samuelsson
Dan Samuelsson
Wikan
OnePartnerGroup

Vi aktiverade Trustcruits feedbacktjänst i juli och använder underlaget för att öka förståelsen för hur kandidater ser på vår ansökningsprocess, vårt bemötande och för att få information om var våra kandidater fått kännedom om oss. Att få en rating från kandidater och kunna mäta oss mot en ”branschstandard” är intressant och värdefullt för oss. En hög kandidatnöjdhet är a och o för oss och Trustcruits verktyg hjälper oss med detta. Vi ser långsiktigt på det här samarbetet och känner redan idag att de levererar ett värde till oss.

Sofia Stenberg
Sofia Stenberg
OnePartnerGroup
Bravura

Vi vet att kandidatupplevelsen är en viktig faktor och betydelsen av den ökar. Trustcruit har hittils gett oss möjligheten att verkligen få insikter i våra kandidaters upplevelser om att söka jobba hos oss. Vi har både insett styrkor som vi har och även identifierat utvecklingsområden som kan optimera kandidatupplevelsen och hjälpa oss att få fler ansökningar. Trustcruit har hela tiden varit inlyssnande till våra behov och optimerat tjänsten utifrån detta.

Mathias Härenstam
Mathias Härenstam
Bravura

FAQ

Här har vi samlat några vanliga frågor.
Du kan även fråga oss här!

Kan alla använda Trustcruit?

Alla som använder ett rekryteringsverktyg eller något sorts administrationsverktyg för sina rekryterings, kan använda Trustcruit.

Blir det något problem med PUL/GDPR?

Nej, vi sparar inga uppgifter på kandidaterna så PUL/GDPR blir aldrig något problem.

Kommer våra kandidater uppleva detta som störande?

Nej. Snarare tvärtom! Kandidaterna ser positivt på att ni jobbar med förbättringsarbete och lyssnar på kandidaternas åsikt. Ett bevis på det är att över hälften svarar och lämnar feedback.

Varför ska vi använda Trustcruit?

Trustcruit mäter hur era kandidater upplever er i rekryteringsprocessen. Ni får ett underlag som ni kan jobba med för att bli bättre på att rekrytera. Vi berättar för er vilka delar som fungerar bra, eller mindre bra.