Rekrytera med
en mätbar fördel

Prova livedemo
Experis logo One Partner Group logo Region Uppsala logo Bravura logo Stockholm stad logo Wikan logo Poolia logo Placera Personal logo Kambi logo

Vi kopplar på, så att du kan växla upp.

Trustcruit ger dig tillgång till viktig information för att förbättra din rekryteringsprocess. Med hjälp av feedback och omdömen från dina kandidater får du konkreta svar på hur bra du är på rekrytering, för att du ska kunna förbättra kandidatupplevelsen i alla delar av processen. Och vi gör hela jobbet.

Samla in feedback

Vi samlar in och sammanställer underlaget du behöver för att optimera din rekryteringsprocess efter dina kandidaters behov och beteende. Du får direkt reda på vad som har upplevts som positivt och negativt i din rekrytering. Vår svarsfrekvens på över 40% ger dig relevanta mått på kandidatupplevelsen.

Analysera och utvärdera

Trustcruit gör det möjligt för dig att jämföra kandidaters rating av din rekryteringsprocess mot ett branschsnitt. Feedback och omdömen ger en snittrating som du kan använda för att utvärdera dina resultat i olika delar av processen. Du kan även jämföra resultaten internt till exempel mellan olika kontor eller tidsperioder.

Automatisera

Hela processen är helt automatiserad tack vare vår integrationsmodell med olika rekryteringsverktyg. Detta innebär att ni själva inte behöver lägga tid på att samla in datan. Dessutom är det lätt att få in data vid olika steg i rekryteringsprocessen.

Fördelar

Trustcruit är ett fullt automatiserat verktyg för att samla in feeback från kandidater. Detta arbete har många fördelar.

1

Bevaka

Konternuelig bevakning av feedback hjälper dig att upptäcka problem eller förändringar snabbt och effektivt.

2

Förbättra

Feedbacken är ett värdefullt underlag i förbättringsarbetet.

3

Mät

Se om era förändringar har önskad effekt genom att mäta återkoppling vid olika tidpunkter.

4

Samla

Bygg en databas med feedback för att få en helhetsbild av kandidaternas upplevelse över tid.

5

Jämför

Se hur ni presterar jämfört med branchsnitt eller jämför med egna interna variabler såsom geografisk plats eller typ av jobb.

OnePartnerGroup

Vi aktiverade Trustcruits feedbacktjänst i juli och använder underlaget för att öka förståelsen för hur kandidater ser på vår ansökningsprocess, vårt bemötande och för att få information om var våra kandidater fått kännedom om oss. Att få en rating från kandidater och kunna mäta oss mot en ”branschstandard” är intressant och värdefullt för oss. En hög kandidatnöjdhet är a och o för oss och Trustcruits verktyg hjälper oss med detta. Vi ser långsiktigt på det här samarbetet och känner redan idag att de levererar ett värde till oss.

Sofia Stenberg
Sofia Stenberg
OnePartnerGroup
Bravura

Vi vet att kandidatupplevelsen är en viktig faktor och betydelsen av den ökar. Trustcruit har hittils gett oss möjligheten att verkligen få insikter i våra kandidaters upplevelser om att söka jobba hos oss. Vi har både insett styrkor som vi har och även identifierat utvecklingsområden som kan optimera kandidatupplevelsen och hjälpa oss att få fler ansökningar. Trustcruit har hela tiden varit inlyssnande till våra behov och optimerat tjänsten utifrån detta.

Mathias Härenstam
Mathias Härenstam
Bravura
Wikan

Vi blev kontaktade av Trustcruit när deras tjänst var ganska ny. Vi fick direkt förtroende för tjänsten och för personerna som jobbar på Trustcruit. Med hjälp av tjänsten får vi bättre koll på hur de som söker arbete hos oss upplever ansökningsprocessen. Vi får också en bättre uppfattning kring hur de sökande kommit i kontakt med Wikan Personals varumärke och hur det hittat det lediga jobben. Samarbetet med Trustcruit är mycket enkelt och effektivt och vi har på ett smidigt sätt kunnat anpassa tjänsten till våra behov. Jag är övertygad om att vårt samarbete med Truscruit kommer bli långvarigt.

Dan Samuelsson
Dan Samuelsson
Wikan

FAQ

Här har vi samlat några vanliga frågor.
Du kan även fråga oss här!

Kan alla använda Trustcruit?

Alla som använder ett rekryteringsverktyg eller ett administrationsverktyg för sina rekryteringar, kan använda Trustcruit.

Blir det något problem med PUL/GDPR?

Nej, vi sparar inga uppgifter på kandidaterna så PUL/GDPR blir aldrig något problem.

Kommer våra kandidater uppleva detta som störande?

Nej. Snarare tvärtom! Kandidaterna ser positivt på att ni jobbar med förbättringsarbete och lyssnar på kandidaternas åsikt. Ett bevis på det är att över hälften svarar och lämnar feedback.

Varför ska vi använda Trustcruit?

Trustcruit mäter hur era kandidater upplever er i rekryteringsprocessen. Ni får ett underlag som ni kan jobba med för att bli bättre på att rekrytera. Vi berättar för er vilka delar som fungerar bra, eller mindre bra.