featured-image-case-study-kjell-kim-stridsberg

Kjell & Company – Total överblick av kandidat- och medarbetar­nöjdhet i över 130 butiker

This page is also available in English English

82%

bättre intervjuer än 82% av andra bolag (jämfört med globalt snitt)

9,8/10

betyg intervjuade kandidater ger på det bemötande de får

25%

högre Candidate NPS (intervju) jämfört med det globala snittet

Om Kjell & Company

Kjell & Company är en ledande aktör inom detaljhandeln av hemelektronik med över 130 butiker och 1 200 medarbetare i både Sverige, Norge och Kina.

Enkäter: Medarbetarundersökning, NMI medarbetarundersökning, ansökan, intervju, onboarding, avslag
Plats: Sverige, Norge & Kina
Bransch: Detaljhandel
Rekryteringsverktyg: ReachMee
Bolagsstorlek: Stor

Nyckelresultat

 • Fått kvitto att rekryteringsprocess håller hög klass, vilket också säkerställer ett starkt employer brand.
 • Har total överblick av både kandidat- och medarbetarnöjdhet i hela bolaget.
 • Mäter hur nöjda medarbetare är för att kunna hålla bra arbetsmiljö och förbättra befintlig situation.

UTMANINGAR

Behövde data för att bekräfta prestation och förstå kandidat­upplevelse jämfört med konkurrenter

För Kjell & Company och andra bolag inom detaljhandeln är deras kunder också potentiella kandidater som eventuellt kan komma att jobba hos dom i framtiden. Då gäller det framförallt butiksmedarbetare som kan komma att jobba i någon av de 110 butikerna i Sverige eller 25 butikerna i Norge.

Därför är både det generella varumärket och deras employer brand högt prioriterat i organisationen. Ett exempel på hur Kjell & Company aktivt jobbar med detta är att varje intervjuad kandidat får en goodie bag med deras produkter efter avslutad intervju.

En kund är en potentiell kandidat och vice versa. Vi är därför måna om att våra beslut ska vara baserade på fakta och där kommer mätning av kandidatupplevelsen in.

Kim Stridsberg, People & Culture Operations Director på Kjell & Company

kim stridsberg kjell company

De har länge varit stolta över sin rekryteringsprocess och trott starkt på det arbete de gör. Dessutom har rekryteringsavdelningen hög status i bolaget och har alltid haft det.

Dock hade Kjell & Company ingen vetskap om hur de egentligen presterade. Såklart har det centrala rekryteringsteamet som sköter all rekrytering fått kommentarer från nöjda kandidater och märkt att de som anställts är duktiga och stannar länge i företaget.

Men en viktig pusselbit saknades, Kjell & Company behövde data och feedback för att bevisa och bekräfta kvaliteten av deras rekryteringsprocess. Eller kanske istället helt välta omkull den. Dessutom hade man ingen vetskap om hur man presterar jämfört med andra bolag i branshen, vilket kunde lösas tack vare Trustcruits jämförelsetal mot andra bolag.

Kjell & Company började därför att samla in feedback genom ett generellt enkätverktyg. Det tog inte lång tid innan man upptäckte brister och det merjobb detta istället gav.

Dock upptäckte man och funderade över flera fördelar med att mäta kandidatupplevelsen. Speciellt då rekryterare på företaget har stor press på sig att förse butiker i både Sverige, Norge och Kina med kompetent personal.

Dessa fördelar upptäckte man:

 • Följa feedback för att rekryterarna ska förstå hur de presterar
 • sätta individuella mål som varje rekryterare ska kunna sträva mot
 • kunna jämföra rekryterare mellan varandra och tävla internt
 • samt få förståelse i hur bra rekryteringsprocessen är

Då Kjell & Company anser att detta är punkter som är väldigt viktiga att de uppfylls tog man beslutet att slopa det generella enkätverktyget för att istället börja använda Trustcruit.


LÖSNINGAR

Feedback får positivt bemötande och samlar in feedback från både kandidater samt medarbetare

Med Trustcruit ville Kjell & Company få en total överblick av hela sin rekryteringsprocess och den kandidatupplevelse de levererar, men också få förståelse i hur medarbetare trivs och mår. Feedbacken kan automatiskt samlas in tack vare integrationen till deras rekryteringsverktyg ReachMee, därmed har man möjligheten att samla in feedback från många olika källor.

Därför började man samla in feedback på följande sätt:

 • Efter kandidater skickat in sin ansökan, varit på intervju, fått avslag eller genomgått onboarding där man i flera av stegen mäter Candidate NPS (Candidate Net Promoter Score)
 • Man får även feedback via medarbeterarundersökning och NMI (Nöjd Medarbetarindex)

Att mäta både kandidat- och medarbetarupplevelse fick direkt positivt mottagande från rekryteringesteamet och övrig personal på Kjell & Company.

För att följa upp feedbacken tar rekryteringsteamet på Kjell & Company emot automatiskt genererade rapporter, men för att alla ska förstå och ta vara på feedbacken så följer man upp den månadsvis. Det görs via ett gemensamt möte rekryterarna emellan där de går igenom övergripande KPI:er, diskuterar det bemötande de gett och vad de kan förbättra.

Under mötena fokuserar man mycket på approach genom att exempelvis inte fokusera på alla punkter en rekryterare är dålig på. Istället fokuserar man på specifika förbättringsmöjligheter, vilket enkelt kan göras i Trustcruit tack vare att feedback kan brytas ner på olika nivåer.

kjell-company-segments-tags-sv

Exempel på hur man bryter ner feedbacken är på: regionnivå, individuella rekryterare, orter, butiker och länder. På så sätt kan rekryteringsteamet på Kjell & Company precisera förbättringspunkter.

Utöver av rekryterare, används Trustcruit av diverse olika medarbetare på Kjell & Company såsom regionchefer och HR business partners eftersom man också samlar in medarbetarfeedback.


RESULTAT

Fått bekräftat att de presterar högt och löpande gjort mindre förbättringar

Att mäta kandidat- och medarbetarupplevelse har gett Kjell & Company bekräftelse på att de presterar bra och faktiskt väldigt mycket bättre än många andra bolag.

Såhär presterar de jämfört med andra bolag (2021):

 • Ansökningsprocess är bättre än 81%
 • Intervjuer är bättre än 82%
 • Avslagsprocess är bättre än 78%

Jämförelsen är baserad på feedback från över 1,5 miljoner unika kandidatupplevelser

Kjell & Company uppskattar att de får en måttstock på hur de presterar jämfört med andra bolag då de får en förståelse för övriga marknaden och hur attraktivt deras employer brand är.

Några andra imponerande resultat man uppnått på Kjell & Company är betyget kandidater ger på det bemötande de får i intervjuer (9,8/10). Deras Candidate NPS av kandidater som varit på intervju är +76, 25% högre än det globala snittet.

canidate-nps-net-promoter-score-kjell-&-company

För att bibehålla de höga resultat Kjell & Company har åstadkommit har man gjort små förbättringar löpande utefter den feedback man samlat in. Företaget ser ännu mer potential på denna punkt genom att jobba ännu mer fokuserat med att följa feedbacken löpande.

En viktig förbättringspunkt Kjell & Company upptäckt genom Trustcruit är att kandidater inte fick möjlighet att visa upp sin kompetens i intervjuer. Förändringar i intervjuprocessen gjordes och man börjar se en uppåtgående trend. Utan Trustcruit hade man inte gjort denna upptäckt och kanske istället förlorat kandidater som självmant lämnat en rekryteringsprocess.

En viktigt pusselbit för att ha kunnat skapa insikter är den hjälp man fått av Trustcruit-teamet. Kjell & Company belyser att man fått snabb och bra hjälp om man behöver teknisk support, genomgång av Trustcruits dashboard eller hjälp att analysera feedback.

Att mäta så många steg av rekryteringsprocessen har gjort att Kjell & Company har samlat in stora mängder feedback och fått viktig bekräftelse på att det arbete de gör faktiskt är bra. Framåt vill man jobba ännu mer med feedbacken för att stärka sitt employer brand och förhoppningsvis också det generella varumärket.