video-interview-recruitment-process

DATA: Videointervju leder till en bättre kandidatupplevelse

+ Vikten av att samla in feedback

This page is also available in English English

Är du fortfarande inte säker på om du ska jobba med videointervju eller inte? Och hur mycket skillnad kan det verkligen göra? Vi på Trustcruit gjorde efterforskning i data med feedback från över 300 000 kandidater för att en gång för alla förstå hur videointervjuer påverkar kandidatupplevelsen.

Vad vi upptäckte är att videointervju och -frågor faktiskt leder till en bättre kandidatupplevelse! Detta betyder också att en organisations Candidate Net Promoter Score (CNPS) kommer förbättras om videointervjuer är genomförda på rätt sätt. Här kommer den data som bevisar varför videointervju och videofrågor leder till en bättre kandidatupplevelse.

Vad är en videointervju?

En videointervju är en sorts jobbintervju som genomförs på distans med hjälp av videoteknik. Ett komplement till detta är videofrågor som är automatiserat och kan användas innan den faktiska jobbintervjun. Teknikerna har blivit alltmer populära då de löser problem kring ex. tid och geografiska svårigheter som mofta möts i traditionella jobbintervjuer, vilket kan underlätta urvalsprocessen markant. (Källa: SearchHRSoftware)

Hur du mäter den effekt videointervju har på kandidatupplevelsen

I vår artikel 3 Viktiga Tips Från Kandidater Som Kommer Förbättra Dina Videointervjuer kan du läsa mer om hur du kan förbättre dina videointervjuer och -frågor om du redan arbetar med dom. En studie baserad på feedback från över 2 000 kandidater.

Dessa två artiklar är tätt sammanlänkade till varandra to de båda med hjälpa av data ger bevis på att videointervju leder till en bättre kandidatupplevelse. För att göra upptäckten har vi mätt kandidatupplevelsen med Candidate Net Promoter Score (CNPS). CNPS är ett nyckeltal som organisationer använder sig av för att mäta och förbättras sin rekrytering och employer brand.

Nu har du en liten inblick i att videointervju är framtiden och vad Candidate Net Promoter Score är, så låt oss dyka ner i de faktiska resultaten!

Data säger att videointervju leder ett högre CNPS än fysiska intervjuer

För att förstå detta måste du se datan bakom påståendet. Kandidater som gick på en fysisk jobbintervju hade en CNPS på +49,2 i snitt. Medan kandidater som genomgick videointervju gav ett bättre betyg med ett CNPS på +61,8 i snitt.

Detta är en stor skillnad som klart och tydligt genom data visar att videointervju kan leda till en bättre kandidatupplevelse. Men är det verkligen så enkelt? Nästan, men du få hela bilden för att förstå detta.

Fysiska intervjuer är bättre till en början

Vi dyker ännu djupare. Vad som är så intressant är att när en organisation börjar med videointervjuer har de ett CNPS på +35 i snitt jämfört med fysiska jobbintervjuer som ligger på +49,2. Detta betyder att i början av perioden är fysiska jobbintervjuer faktiskt bättre än videointervju, men presterar med tiden bättre. Fö att lättare förstå detta. Ta en titt på grafen nedanför.

data-graf-bättre-kandidatupplevelse-med-videointervju

Men hur kommer dett sig att data säger att en videointervju är bättre en fysisk jobbintervju? Svaret är hårt arbete. Genom att hela tiden förbättra videointervjuerna har organisationerna i studien kunnat få ett högre Candidate Net Promoter Score än vad som är möjligt genom fysiska jobbintervjuer. Videointerjuer förbättras på bästa sätt med feedback från dina kandidater!

Samla in feedback för att undvika tekniska problem med videointervjuer

Som med nästan allt här i världen finns det annan sida av myntet. Så är också fallet med videointervjuer. Det huvudsakliga problemet med videointervjuer är de tekniska problem som kandidater möter. Det har visat sig att 6,2% av alla kandidater har tekniska problem. Detta betyder inte att du ska undvika videointervjuer.

Samla istället in feedback kontinuerligt, agera och förbättra dig själv med hjälpa av denna feedback. Det är väldigt viktigt att förbättra dina videointervjuer för att säkerställa att dina kandidater får rätt information innan intervjun och inte får tekniska problem som säkerligen kommer påverka deras kandidatupplevelse.

Så, nu vet du att det är dags att börja arbeta med videointervjuer, men glöm inte att mäta hur du presterar och jobbar mot en positiv kandidatupplevelse.


När du väl börjar jobba med videointervjuer och vill förbättra dom och din kandidatupplevelse med feedback – Läs Once started working with video interviews and want to improve them and your candidate experience using feedback – 3 Viktiga Tips Från Kandidater Som Kommer Förbättra Dina Videointervjuer