employer-branding-effects-candidate-experience

Hur din kandidatupplevelse påverkar ditt employer brand

Anledningen varför din rekryteringsprocess påverkar ditt employer brand

This page is also available in English English

Att rekrytera nya talanger till ditt företag kan vara både inspirerande och utmanande. Innan du börjar tänka på de riktiga utmaningarna och fördelarna med att välja en kandidat som du tror är en ’perfect match’, så måste du ha i åtanke på hur du faktiskt får folk att vilja vara en del av din organisation.

Med andra ord måste du bygga upp ditt employer brand. Detta är en utgångspunkt för alla som rekryterar personal, men hur påverkar egentligen kandidatupplevelsen ditt employer brand? Det ska vi ta reda på i denna artikel.

Först, employer branding är något som alla pratar om nu för tiden, men vad är det egentligen? Här kommer svaret.

Vad är ett employer brand?

Employer branding handlar om hur en organisation uppfattas av potentiella, nuvarande och tidigare anställda.

För att lättare förstå vad ett employer brand är så måste du veta vad som ett varumärke omfattar. Det kan med fördel delas upp i två delar – varumärkesidentitet och varumärkesbild.

Ett varumärkes identitet syftar på hur din personliga och din organisations uppfattning och bild av ert varumärke. Samt hur anställda upplever det.

Varumärkesbilden å andra sidan beskriver hur utomstående faktiskt ser på ert varumärke samt hur blivande anställda och kandidater ser på ditt varumärke.

För att bygga upp och ta hand om ditt employer brand måste ovan nämnda två delar vara synkade och fungera bra tillsammans för att du ska kunna få en bild av ditt employer brand.

Uppfattningen av ditt employer brand

När du mäter värdet på ditt employer brand är upplevelsen hos arbetsgivaren en aspekt att ha i åtanke för att förstå uppfattningen av ditt employer brand (Alsharthry, Clarke & Goodman, 2017).

Detta synsätt syftar på själva interaktionen ett företag (från ett HR-perspektiv) har när det kommer till employer branding och vilka 4 aktörer som ingår där:

  • Arbetsgivaren
  • Anställda
  • Kunder
  • och sist, men inte minst kandidater

Behandla dina kandidater som dina kunder

Om du tänker på hur mycket fokus och resurser du använder för att skapa och upprätthålla en god relation till dina kunder och medarbetare, så kan du inte bara sopa under mattan att dina kandidater i framtiden faktiskt kan vara en av dina kunder eller medarbetare.

Med den tanken snurrandes så blir kopplingen mellan employer brand och kandidatupplevelsen ännu tydligare.

I de flesta fall är rekryteringsprocessen det första steget där nya potentiella anställda kan få en uppfattning om hur det är att jobba hos dig. I detta fall är också en positiv kandidatupplevelse viktig för att bygga en bra bild av ditt employer brand. Om kandidatupplevelsen resulterar i ett högt Candidate Net Promoter Score (CNPS).

Ett högt CNPS betyder att dina kandidater haft en så pass bra upplevelse att de är villiga att berätta för andra om ditt varumärke. På så sätt är också ett högt Candidate Net Promoter Score kopplat till ett starkt employer brand.

Faktorer som påverkar ditt employer brand

Det borde vara i ditt intresse att både tänka på och försöka förstå vilka faktorer som påverkar kandidaten att vilja skicka in en ansökan till dig. Oftast har kandidaten någon typ av bild av ditt employer brand innan hen ens bestämt sig för att ansöka till en tjänst hos dig.

Men vad baseras denna uppfattningen på?

Det finns inget klart svar på denna fråga, men det är defintivt en möjlighet att kandidatupplevelsen har påverkat deras uppfattning redan innan kandidaten faktiskt kom i direkt kontakt med dig som arbetsgivare. Anledningen till detta är word of mouth som har ett enormt inflytande på andras uppfattning och upplevelser.

hur-kandidatupplevelsen-påverkar-ditt-employer-brand

Kandidatupplevelse – En stor del av ditt employer brand

Din varumärkeskommunikation måste vara konsekvent

Det allra bästa är om ditt employer brand består av en blandning av faktisk marknadsföring för ditt employer brand och en bra kandidatupplevelse, i symbios med allt annat du gör i din organisation. Enligt Arpaia (2019) är det viktigt att ta hand om ditt employer brand både inom och utanför ditt företag.

Därför borde ni se det som väldigt viktigt att ta hand om ert employer brand både i form av ren marknadsföring, men också prioritera att ’leva som ni lär’ och kommunicera denna varumärkesidentitet genom hela kandidatupplevelsen.

Arpaia (2019) påstår också att employer branding både kan hjälpa dig att rekrytera nya kandidater och för att behålla nuvarande anställda, vilka är två viktiga faktorer för att framgångsrikt lead en organisation.

Att ta hand om ditt employer brand

Då ett starkt employer brand är viktigt för en organisation blir hantering och mätning av kandidatupplevelsen en viktig byggsten att använda.

Att sträva mot att kommunicera ditt employer brand genom både marknadskommunikation, men också genom andra touchpoints såsom anställda och blivande anställda kan du ex.jobba mot ett högt Candidate Net Promoter Score genom att kommunicera rätt och attrahera de talanger ni faktiskt behöver.


Vill du lära dig mer om employer branding och kandidatupplevelsen rekommenderar jag vår e-bok: Allt du behöver veta för en bra kandidatupplevelse