power high Candidate Net Promoter Score

Hur Candidate Net Promoter Score påverkar Word of Mouth

Hur du surfar på Word of Mouth-vågen

This page is also available in English English

Att mäta kandidatupplevelsen och att fatta beslut baserat på vad dina kandidater tycker om din rekryteringsprocess påverkar ditt varumärke mer än du tror.

Candidate Net Promoter Score (CNPS) är nyckeltalet som du mäter kandidatupplevelsen med. CNPS har genom Word of Mouth förmågan att både stärka och skada ditt varumärke. Ju högre CNPS, desto lojalare kandidater och ambassadörer av ditt varumärke.

Hur hänger CNPS och Word of Mouth ihop?

Word of Mouth är ett välkänt begrepp inom business och marknadsföring. På ett enkelt sätt kan det förklaras som ”andras åsikter” (Ameri, Honka & Xie, 2019). Dessa åsikter kan innehålla allt från recensionen av en restaurang till åsikter om en kontroversiell reklamfilm. I detta fall handlar det om den åsikt dina kandidater har om dig.

Genom att mäta kandidatupplevelse i din organisation är du ett steg närmre att stärka ditt employer brand. Men för att lyckas är det viktigt att utveckla din rekryteringsprocess och sträva mot att få ett så högt Candidate Net Promoter Score som möjligt.

Att öka antalet ambassadörer av ditt varumärke är direkt sammanfogat med positiv Word of Mouth. Ju högre CNPS, desto flera lojala kunder och mer positiv Word of Mouth.

Hur Word of Mouth påverkar dig

Enligt Ameri, Honka & Xie (2019) finns det ingen tvivel om att Word of Mouth påverkar konsumenters köp- och vanemönster. Word of Mouth har också en tydlig inverkar på om folk dras till din organisation eller inte (Nikolaou, Bauer & Truxillo, 2015).

Då Word of Mouth har en tydlig inverkan på ditt företag, så kan denna inverkan såklart vara både positiv och negativ. Som vi tidigare nämnt, kan ett högt CNPS öka andelen positiv Word of Mouth medan ett lågt CNPS kan ge motsatt effekt.

Nikolaou, Bauer and Truxillo (2015) säger att det är störst sannolikhet att en kandidat som haft en dålig kandidatupplevelse uttrycker sig negativt genom Word of Moth på nätet. Denna typ av Word of Mouth har kraften att skapa en negativ bild av dig som arbetsgivare.

Det kan också sprida sig så pass att det påverkar potentiella kandidater som ännu inte har genomgått din rekryteringsprocess, men har ett dåligt intryck av dig genom negativ Word of Mouth.

cnps-inverkar-word-of-mouth

Även om Word of Mouth kan ha en stor negativ inverkan, så kan det vara positivt ändå. Efter forskrning gjord av Van Hoye and Lievens (2009) kom de till slutsatsen att om en potentiell kandidat, tidigt i rekryteringsprocessen tar emot positiv information om arbetsgivaren genom Word of Mouth kommer det att påverka kandidaten. Och göra organisationen mer attraktiv på ett positivt sätt. Hur attraktiv en organisation är påverkar sedan beslutet om kandidaten kommer välja att skicka in en ansökan.

Att förstå den potentiella inverkan som Word of Mouth har, visar på att det varken kan dra ner din organisation i botten eller till toppen. Mäter du kandidatupplevelsen och agerar på insamlad feedback kan du förbättra ditt CNPS och ge din organisation möjligheten att surfa på en positiv Word of Mouth-våg och öka din organisations attraktionskraft och stärka ditt varumärke.

Vill du lära dig mer om CNPS – Kolla in vår guide Allt du behöver veta om Candidate Net Promoter Score


Refererenser

Ameri, M., Honka, E. & Xie, Y. (2019). Word of mouth, Observed Adoptions and Anime-Watching Decisions: The Role of the Personal vs. the Community Network. Marketing Science, 38(4), 567-583. https://doi.org/10.1287/mksc.2019.1155

Nikolaou, I., Bauer, T.N. & Truxillo, D.M. (2015) Applicant reactions to selection methods: An overview of recent research and suggestions for the future. Employee Recruitment, Selection, and Assessment: Contemporary Issues for Theory and Practice. 80-96.

Van Hoye, G., & Lievens, F. (2009). Tapping the grapevine: A closer look at word-of-mouth as a recruitment source. Journal of Applied Psychology. 94(2), 341-352. Retrieved from https://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/5626