data-driven-recruitment-process

Hur du påvisar behovet av datadriven rekrytering

Hjälp din chef att förstå fördelarna med datadrivna beslut

This page is also available in English English

Varför bör egentligen alla organisationer ha en datadriven rekryteringsprocess? Ja, det finns många anledningar till det, men lättast förklaras det med utvärdering och analys. På så sätt kommer både individens och organisationens färdigheter att förbättras.

Rekryteringsprocesser är oftast, om inte alltid indelade i olika delar som kandidaten måste genomgå. I slutändan när du bestämt om du ska anställa eller inte anställa en kandidat kommer du troligtvis inte ha en aning om hur deras kandidatupplevelse varit. Utan något som helst mätande av kandidatupplevelsen kommer det vara omöjligt för din organisation att förbättra er rekryteringsprocess. Därför måste din rekrytering vara datadriven!

Denna artikel kommer hjäpa dig att bevisa fördelarna med datadriven rekrytering. Metoder du kan använda i din organisation för att visa din kunskap och vikten av det till chefer och andra medarbetare på din arbetsplats. Läsningnen kommer utan tvekan öppna upp ögonen och funderar på varför inte alla organisationer jobbar med datadriven rekrytering.

Vad betyder ’datadriven’ och varför är det ens viktigt?

Ett enkelt sätt att beskriva termen ’datadriven’ på är att det är någon eller något som drivs av och styrs av insamlad data. En datadriven rekryteringsprocess blir då med andra ord en rekryteringsprocess som drivs av data från kandidatupplevelsen.

Varför ska man då bry sig om att vara datadriven?

Svaret är ganska enkelt! Att samla in data ger din organisation möjligheten att ta datadrivna beslut. Dessa beslut är de mest exakta och tillförlitliga beslut då de baseras på realtidsfeedback från kandidater.

Vad tror du är bäst för din organisation: att ta beslut baserade på feedback i form av data från kanddiater eller beslut baserade på antaganden om vad dina kandidater tycker?

Ännu en gång ett ganska uppenbart svar! Såklart är databaserade beslut att föredra för att ditt din roll och dina beslut faktiskt ska visa positiva resultat.

Hur du bevisar behovet av datadriven rekrytering

Som tidigare är de flesta rekryteringsprocesser (om inte alla) indelade i flera olika steg som kandidaten måste ta sig igenom. Genom att samla data om deras kandidatupplevelse efter varje steg i processen kommer ge din organisation möjligheten att utvärdera varje steg längs vägen. Att utvärdera processen ökar möjligheterna att förbättra den, vilken i sin tur kommer ge bättra kandidater, anställda och till slut öka resultatet för företaget överlag.

1. Kommunicera positiv påverkan på din organisation

Det första steget att ta för att påvisa behovet av datadriven rekrytering är att fokusera på den positiva påverkan organisationen kommer få. Att återspegla denna vinkel kommer ge en tydlig bild över möjliga förbättringar. Det kan göras genom att visa hur ditt företag kan använda data för bättre insikter i rekryteringsprocessen och hur dessa kan användas för att genomföra datadrivna förbättringar vilket kan öka avkastning i det långa loppet.

2. Förstå samtiden för att påverka framtiden

Förutom de fördelar stora organisationer får från datadriven HR är det viktigt att poängtera att genom att identifiera och förstå nuvarande situation och ha proaktiva rekryterare som rapporterar möjliga problem och förbättringar kommer hjälpa HR-chefer att hålla koll på alla sidor av rekryteringsprocessen.

3. Datadriven rekrytering = Positiv kandidatupplevelse

Sist, men inte minst. En datadriven rekryteringsprocess i en organisation som fattar datadrivna beslut kommer resultera i en positiv kandidatupplevelse och samtidigt öka ert CNPS och göra era kandidater till ambassadörer!

Checklista för att påvisa behovet av datadriven rekrytering

  • Måla upp en bild av vikten av utvärdering
  • Visa att utvärdering ger er rekryteringsprocess möjligheten att förbättras
  • Påvisa fördelar för organisationen då din chef gärna ser saker från ett större perspektiv
  • Påpeka att kunskap är nyckeln till förbättring
  • Visa att en datadriven process kan förbättra arbetet för HR-chefer
  • Beskriv korrelationen att datadrivna beslut kommer skapa en positiv kandidatupplevelse

Med datadrivna rekryteringsprocesser kommer också många möjligheter för att företag att förbättra processen, kandidatupplevelsen och företagets resultat. Den mesta centrala delen i en datadriven process är möjligheten att utvärdera realtidsdata. Att mäta och analysera feedback från kandidater genom en datadriven process ger din organisation tillförlitlig data över de styrkor och svagheter som finns i din rekryteringsprocess. För att få din chef att förstå vikten av detta, bör du främst fokusera på fördelar på organisationsnivå. Genom att skapa en övergriplig förståelse kan du måla upp mer specifika förbättringar som en datadriven process ger för både anställda och kandidater.

Så, använd nu mina tips väl för att bevisa för dina kollegor och chefer att vara datadriven är det enda som gäller!


Vill du veta om hur det är att vara datadriven? Ladda ner vår gratis e-bok om HR analytics och dess påverkan på din organsation