räkna-ut-candidate-net-promoter-score

Guide: Räkna ut ditt Candidate Net Promoter Score

Allt du behöver för att räkna ut ditt CNPS

This page is also available in English English

När du mäter din kandidatupplevelsen dina kandidater har under din rekryteringsprocess är Candidate Net Promoter Score (CNPS) nyckeltalet du letar efter och ska räkna ut!

Är du inte bekant med CNPS så kanske du vet vad Net Promoter Score (NPS) är. NPS används för att mäta lojaliteten och hur många av dina kunder som är ambassadörer för ditt företag, medan CNPS mäter lojaliteten och hur många av dina kandidater som är ambassadörer av ditt employer brand och rekryteringsprocess.

Vill du läsa mer om just Candidate Net Promoter Score, läs vår guide med allt du behöver veta om CNPS

Hur Funkar Nyckeltalet Candidate Net Promoter Score?

Att ställa dina kandidater frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera bolag X till en vän eller kollega? lägger grunden till CNPS. Frågan kan svaras på en skala mellan 0-10, där 0 betyder att ditt företag troligen inte kommer rekommenderas till en vän eller kollega och 10 visar att kandidaten högst troligen kommer prata gott om ditt företag.

CNPS-skalan sträcker sig från -100 till +100 vilekt betyder att att insamlade siffror från dina kandidater kan ge dig ett CNPS mellan -100 till +100, vilket markerar hur troligt det är att dina kandidater kommer bli ambassadörer för ditt företag. Ju högre CNPS, desto lojalare kandidater och ambassadörer.

Om vi säger att ditt företag vill mäta kandidatupplevelsen bland 50 kandidater med CNPS och du får följande resultat:

0: 12 1: 1 2: 3 4: 2 5: 1 6: 2 7: 5 8: 5 9: 8 10: 10

Kandidaterna som svarade mellan 0 och 6 kallas Kritiker. Dessa kandidater kommer troligtvis inte rekommendera ditt företag till en vän eller kollega. Sen har vi kandidaterna som svarar 9 eller 10. De har en hög sannolikhet att rekommendera till företag till en vän eller kollega och kallas därför för Ambassadörer. I mitten har mellan 7-8 har vi de Passiva, vilket betyder att kandidaterna inte bryr sig om att promota ditt employer brand, men motsätter sig det heller inte.

Om vi summerar ovanstående resultat till 3 kategorier: Kritiker, Passiva och Ambassadörer och räknar ut procentandelen av totala andelen kandidater (i detta fall 50) möjliggör oss att räkna ut Candidate Net Promoter Score.

Från exemplet får vi följande procentandelar:
Kritiker: 44%
Passiva: 20%
Ambassadörer: 36%

Om du sedan subtraherar procentadelen Kritiker med procentandelen Ambassadörer (Ambassadörer 36 – Kritiker 44) får vi ett CNPS på -8.

Hur Du Tolkar Resultatet från Candidate Net Promoter Score

När du har räknat och fått ett Candidate Net Promoter Score på -8, hur vet du om det är bra eller dåligt? Hur ska vi tolka detta? CNPS är ett forskningsbaserat nyckeltal från Harvard-professiorn Frederick Reichheld och sin forskning beskriver han att det ska tolkas med jämförelse eller benchmarking (Reichheld, 2003).

Detta betyder att – 8 både kan vara bra eller dåligt beroende på hur dina konkurrenter presterar. Om dina konkurrenter har ett snitt på -20 så är -8 bra. Speciellt då forskningen säger att ett högt resultat också ger högre tillväxt och på så sätt blir du bättre än dina konkurrenter.

Ett Enkelt Verktyg För Att Räkna ut Candidate Net Promoter Score

räkna-ut-candidate-net-promoter-score-trustcruit

Genom att använda CNPS Calculator, blir nyckeltalet ännu lättare att hantera. Detta enkla gratisverktyg kräver enbart att du lägger in antalet kandidater och vad de svarat på skalan mellan 0-10, vilket i sin tur ger dig ditt Candidate Net Promoter Score

Så, om vi än en gång tittar på det tidigare exemplet med 50 kandidater. Följande information ska skrivas in i verktyget:

0: 12 1: 1 2: 3 4: 2 5: 1 6: 2 7: 5 8: 5 9: 8 10: 10

Verktyget summerar sen svaren i varje kategori och skapar en procentandel av de 3 kategorierna: Kritiker, Passiva och Ambassadörer, vilket sen översätt till CNPS. Att använda verktyget är ett smidigt sätt att komma igång att mäta CNPS om du har små mängder data. Har du större mängder data rekommenderar vi ett verktyg som Trustcruit.

Hur som helst, nu vet du hur du kan räkna ut candidate net promoter score. Så vad väntar du på? Det är dags att börja mäta!


Reference

Reichheld, F.F. (2003). The One Number You Need to Grow. Data hämtad October 31, 2019, från https://hbr.org/2003/12/the-one-number-you-need-to-grow#