datadriven-kandidatupplevelse-inom-hr

9 steg till ett datadrivet HR-team för en postiv kandidatupplevelse

Vad du behöver göra för en bättre kandidatupplevelse

This page is also available in English English

I teorin vet vi att det är viktigt att använda data för att ta bättre strategiska beslut. Av de 500 svenska bolag som frågades ut om deras kultur stödjer att ta data-drivna beslut, så sa bara 15% att de stödjer detta. Detta enligt studien The data-driven mindset (2019).

Jag är en av grundarna till en HR Tech-startup som gör det möjligt för företag på ett enkelt sätt att arbeta datadrivet med sin kandidatupplevelse och mäter det genomslag som projekt och förändringar har.

Att Skapa en Positiv Kandidatupplevelse tar Tid, men Data ger Insikter

Varje dag hjälper jag kunder att gå från att bara samla in data till att använda sin data och få insikter från den och på så sätt kunna agera. Många HR-team har aldrig arbetat datadrivet tidigare med kandidatupplevelsen. De ser värdet i data, men behöver guidas till hur hela deras team eller organisation ska komma igång att jobba datadrivet.

I företag där hundratals personer jobbar med rekryteringar är det såklart ett större steg att implementera nya nyckeltal, rutiner och strategier som är bygga på insikter genom data. Jag hoppas att de nio stegen i den här artikeln kan inspirera dig att skapa en datadriven kultur.

9 steg till att få Insikter från Data för att ta strategiska beslut inom HR

  1. Visa fördelarna med att bli datadriven
  2. Skapa ett team som fokuserar på förändring
  3. Skapa en tydlig vision och strategi
  4. Kommunicera visionen och målet
  5. Skapa gemensamma rutiner
  6. Använd kraften av att ett visa gott exempel
  7. Se till att alltid ge rätt data till rätt personer
  8. Dela med dig av dina lärdomar
  9. Gör förändring till en standard

1. Visa fördelarna med att bli datadriven

Det första och kanske viktigaste steget för att skapa en datadriven hr-organisation är att visa hur ditt företag kan använda data för att få bättre insikter och hur du och ditt team kan tackla problem tack vare data. Genom att undersöka den nuvarande situationen är det också möjligt att kunna visa den påverkan en förändring kommer ha i framtiden. Denna fas drivs framåt av ledare som är fast beslutna att hitta nya sätt att tackla problem med hjälp av data.

Ett bra exempel på fördelar med att jobba datarivet är detta case från Virgin Media där organisationen genom att ha gått igenom sin egen data kan förstå att deras kandidatupplevelse inte är bra och kostar dom 5 miljoner (US Dollar) årligen. Detta genom att ta reda på hur många av deras kandidater som fått avslag på en jobbansökan och som samtidigt är kunder till dom. Virgin Media kunde hitta data på att 6% av alla avbrytna abonnemang faktiskt var missnöjda kandidater.

2. Skapa ett team som fokuserar på förändring

För att skapa ett team som fokuserar på förändring måste du ha engagerade ledare som känner till din organisations vision och strategi om att bli en datadriven organisation. En större organisation kan behöva ledare från varje team och avdelning som måste förstå de stora fördelarna med en datadriven strategi.

En genomgånde utmaning för att börja jobba datadrivet inom HR- och rekryteringsorganisationer är bristen på erfarenhet och förståelse för att jobba datadrivet.

Ett bra sätt för att skapa ett team som strävar mot förändring är att bjuda in ledare som är vana att arbeta datadrivet. Det kan vara ledare som arbetar inom marknadsföring, försäljning eller andra delar av organisationen som på ett framgångsrikt sätt arbetar med data för att ta bättre beslut och implementera nya strategier.

3. Skapa en tydlig vision och strategi

Att en organisation vet Varför de gör en viss sak är vad som behövs för att de ska bli datadrivna. Glöm inte att skapa en vision och strategy som är rak och enkel att förstå för att flera ska kunna anamma den.

När vi jobbar med våra kunder ligger huvudfokus på att hjälpa organisationen att hitta gemensamma mål att sträva mot. Presentera en tydlig strategi och den kommer skapa hög trovärdighet och involvera fler människor som kommer förstå hur viktigt data är.

4. Kommunicera visionen och målet

Ja, såklart kan du skicka ett mail med din organisations mål och vision, men du måste prata om ämnet med alla inom organisationen för att se till att alla vet om och förstår att ett datadrivet team är ett starkare team.

Hur påverkar det teamet? Vilka är fördelarna? Om du förstår och tror på visionen kommer det vara lättare att motivera förändring och få fler involverade.

5. Skapa gemensamma rutiner

Data fungerar bara så bra som den process ni använder för att samla in den. Du måste se till att rätt process fungerar för att datan ska kunna samlas in och använd den för att mäta prestation, projekt och påverkan av förändring.

Arbetsgivare måste kunna ställa sig frågan om förändring faktiskt behövs och känna sig säkra med att datan visar riktiga insikter. Denna fas är viktigt att implementera så snabbt som möjligt för att få in rätt data och för att hela teamet ska kunna känna att datan är tillförlitlig.

6. Använd kraften av att ett visa gott exempel

Börja litet och utveckla med tiden. I början är det viktigt att kunna visa och förstå att den satsning som görs leder till ett framgångsrikt projekt på ett sätt där det inte behövs några stora investeringar i tid eller pengar.

Ett litet teamprojekt som är lätt att genomföra och involverar en liten grupp personer kan vara ett bra sätt för att börja arbeta med data för att skapa positiv förändring och bättre strategier.

7. Se till att alltid ge rätt data till rätt personer

En viktig del i att göra teammedlemmar och ledare datadrivna är att göra dom inspirerade och arbeta mot gemensamma mål är att alltid ge dom relevant data.

Om en person känner att det är deras ansvar att skapa resultat och att de har direkt inverkan på resultat för att skapa förändring kommer de förstå fördelarna med nya insikter och förändring.

8. Dela med dig av dina lärdomar

Använd tidigare lärdomar från dina tidigare små projekt för att inspirerar och implementera större långsiktiga projekt med långsiktiga mål.

Lägg resurser på team som helt kan fokusera på att implementera datadrivna strategier och drive dessa igenom. Det är viktigt att hela teamet förstår värdet av data och kan få guidning när det behövs.

9. Gör förändring till en standard

Genom att följa stegen vi precis gått igenom att ta till dig faktan att en datadriven organisation och kultur tar tid att bygga upp så kan du förhoppningsvis börja se data som en naturlig del av beslutsfattande inom en nära framtid. Du måste själv kunna rätta till fel och hitta det bästa sättet för att ditt team ska anpassa sig till förändring.

Ledare som visar vägen och en Chief Data Officer (CDO) som ansvarar för att genomföra visionen kan möjliggöra en datadriven strategi och fokusera på att ta de rätta stegen som behövs för att nå målen. Det sista steget genomförs när hela teamet kan ta till sig förändring och har implementerat uppföljning och strategiska beslut baserat på data.

neonskylt-change-datadriven-hr

Datadrivna Insikter och Nyckeltal inom Rekrytering och HR

Inom HR- och rekryteringsvärlden är vanliga nyckeltal; antalet sökande kandidater, antalet intervjuer och Time to Hire. Med datan har nedanför är det möjligt för företag att mäta prestationen som har direkt påverkan på deras nyckeltal. Datan ger företag en nyfunnen kontroll över hur de uppfattas och möjligheten att agera och stärka sitt employer brand.

Data om kandidatupplevelsen från 171 502 kandidater under en 12 månaders period mellan 2018-2019.

1 av 4 (23%) av alla kandidater som har varit i en rekryteringsprocess svarar Nej på frågan: Skulle du söka ett jobb här igen?

1 av 20 (4,9%) av alla kandidater har tekniska problem när de skickar in sin ansökan.

1 av 3 (33,23%) av alla kandidater som inte har tagit sig genom urvalet får ingen feedback.

CNPS (Candidate Net Promoter Score) går från genomsnittet +57 efter en intervju till -15 efter avslag.


Vill du fördjupa dig i kandidatuppleven?

Ladda ner vår ebok som innehåller allt du behöver för att skapa en positiv kandidatupplevelse


Hur exakt är Trustcruits data? Genomsnittlig svarsfrekvens (2018/19) är 40,06%. Alla feedbackformulär skickas automatiskt inom några minuter efter registrering av kandidatens status i kunden ATS (vi skickar ut feedbackformulär efter ansökan, första intervju och avslag).

På så sätt vet vi att kandidater inter är handplockade eller har blivit tillfrågade eller frågats under olika tidsperioder. Feedbackformulären innehåller standardfrågor som ställs till alla kandidater.