Demoters, Passives and Promoters Illustration

Vad är Candidate Net Promoter Score (CNPS)?

Och hur du kan tolka CNPS

This page is also available in English English

Candidate Net Promoter Score (CNPS) är ett nyckeltal företag använder för att mäta och förbättra sin rekrytering och stärka deras employer brand.

Jag kommer i denna artikel berätta historien bakom CNPS och hur organisationer använder CNPS för att boosta deras rekrytering. Det här är bara en kortare text som går in på grunderna av CNPS. Är du vetgirig och vill läsa ännu mer, läs vår guide om Candidate Net Promoter Score.

CNPS har sitt ursprung i Net Promoter Score (NPS)

Candidate Net Promoter Score är baserat på forskningen bakom Net Promoter Score där slutsaten att frågan:

Hur troligt är det att du skulle rekommendera [varumärke] till en vän eller kollega?

…är det närmsta man kan komma att mäta kundlojalitet. Ett högre NPS-resultat betyder mer lojala kunder, vilket genom forskning har sammankopplats med word-of-mouth och andra faktorer som driver tillväxt genom denna koppling:

Ett högre NPS än dina konkurrenter kan sammankopplas med högre tillväxt. Det är ett faktum.

Vi går tillbaka till Candidate Net Promoter Score och CNPS, samt de upplevelser vi på Trustcruit har från det. Jag ska försöka att ge dig en fullständig bild av vad CNPS verkligen är och hur du kan använda det (precis som titlen på denna artikel lovade 😉).

Vad är CNPS?

CNPS mäts på en skala mellan -100 till +100 och räknas ut genom kandidaters svar på en skala mellan 0-10, genom ”Hur troligt”-frågan som jag skrev om tidigare.

measure-candidate-experience-candidate-net-promoter-score

Hur räknar man ut CNPS?

CNPS räknas ut genom att dela upp svaren på 0-10-skalan i tre grupper:

  • 0–6 kallas Kritiker 🙁
  • 7–8 kallas Passiva 😐
  • 9–10 kallas Ambassadörer 😀

Nu behöver du procentandelen av hur många som finns i varje grupp för att räkna ut ditt CNPS (vilket alltid blir 100% om du summerar procentandelarna). Ett exempel skulle kunna vara 15% kritiker, 35% passiva och 50% ambassadörer. Man struntar här i de passiva kandidaterna och räknar ut: Ambassadörer – Kritiker

Detta ger ett CNPS på 50-15=35

När ska du mäta CNPS?

CNPS kan exempelvis mätas direkt efter en första intervju eller direkt efter ett avslag. Detta görs för att identifiera antalet kandidater som är ambassadörer av ditt varumärke efter de har testat dina tjänster.

Hur kan du jämföra ditt CNPS-resultat?

Det är viktigt att förstå att veta att ditt CNPS efter intervju och efter avslag aldrig kan jämföras med varandra! Ett exempel på hur du kan jämföra CNPS på ett korrekt sätt är internt mellan rekryterare, avdelningar eller team. CNPS grundläggande roll är att det är ett relativt mått dä exakt samma fråga ska ställas vid samma tillfälle på exakt samma sätt. Det betyder att du ex. kan jämföra CNPS efter intervju mellan två olika rekryterare.

Du kan också jämföra CNPS mot dina konkurrenter för att få en uppfattning av hur väl du mäter dig i jämförelse med konkurrenter.

Hur kan du jämföra mot konkurrenter och industristandard?

Du får tillgång till denna information genom att använda dig av en industristandard för att mäta CNPS, till exempel genom det verktyg vi på Trustcruit tillhandahåller

Skapa ett konto eller läs mer om CNPS i vår e-bok (engelska) som innehåller allt du behöver veta om nyckeltalet.