attract-employees-retention-high-magnet-effect

Hur en bra kandidatupplevelse minskar din personalomsättning

Visste du att kvaliteten på din kandidatupplevelse direkt påverkar din personalomsättning?

This page is also available in English English

Personalomsättning är en viktig måttstock för att förstå din organisations långsiktiga lönsamhet och effektivitet. Fullärda anställda med år av erfarenhet på ditt företag som har rätt kunskaper, arbetssätt och attityd är viktiga för att fortsatt hålla effektivitet uppe.

Därför är det viktigt att behålla dessa personer för att fortsatt vara produktiva, ha effektiva rutiner för att driva företaget framåt i rätt riktning.

Utöver det, så är det fördelaktigt för er företagskultur. Det är fakta att medarbetare jobbar bättre tillsammans när de haft ett arbetat länge tillsammans.

Något som kanske känns förvånande är att hög personalomsättning ofta beror på hur kandidatupplevelsen varit. Eller att bolag med med en dålig onboarding har en 50% högre risk än andra att ha hög personalomsättning.

Ja, det är faktiskt sant.

Rekryteringsprocessen kan till hög grad påverka hur bra anställda kommer prestera i ditt företag. Med den tanken i bakhuvudet, här kommer berättelsen om hur en bra kandidatupplevelse uppmuntrar nyanställda att stanna kvar i ditt företag i långa loppet…

Varför du måste hålla personalomsättningen låg

Viss personalomsättning är såklart inget konstigt i ett företag. Anställda kommer och går av diverese olika anledningar. I snitt har företag en personalomsättning på 10,9%.

Med det sagt, desto lägre personalomsättning, desto bättre. Hög personalomsättning kostar företag mycket. Under 2018, förlorade arbetsgivare mer än 600 miljarder dollar på grund av personalomsättning. Dessa utgifter består av allt från rekrytering, till att lära upp nyanställda och förluster på grund att att eventuell produktion eller liknande gått ner när man letar ny personal.

En junior medarbetare kostar i snitt 50% av deras årslön att ersätta. När det handlar om avdelningschefer eller erfarna personer så ligger denna siffra istället på 250%.

För de flesta anställda som väljer att sluta så kanske rekryteringsprocessen fortfarande är färskt i minnet. Det är nämligen så att 75% av alla anställda slutar inom 5 år.

Så, hur kan du säkerställa att din kandidatupplevelse ökar chansen att skapa lojala medarbetare? Får du dom då också att stanna några extra år på din arbetsplats?

Nedan kommer några förslag för hur du kan göra:

Sätt rimliga förväntningar från början

nöjda-medarbetera-personalomsättning

Anställda lämnar ofta en arbetsplats tidigare än väntat när jobbet inte visar sig vara vad de väntat sig. Detta kan lätt skapa sprickor mellan vad kandidaten förväntar sig och hur verkligheten ser ut. Kanske är den anställde inte ens intresserad av vad den ska göra? Eller har de inte rätt kunskaper för att göra ett bra jobb? Hursomhelst, hela 80% av all personalomsättning beror på dåliga beslut kring rekrytering.

För att ta tag i det här problemet måste rekryterare sätta realistiska förväntningar från början. Till exempel kan de inkludera mer detaljerade beskrivningar i jobbannonser. För att ta det ett steg längre, ge tester som återspeglar jobbet och arbetsplatsen. Dessa test kan göra underverk som ger kandidaten (och dig själv) insikter i hur bra de passar för en viss roll.

Rekrytera baserat på kandidatens värderingar

Din rekryteringsprocess borde också ha kandidaters värderingar och personlighet inräknad. Att förklara för kandidater hur er företagskultur är och utvärdera huruvida de passar bra in är en väsentlig del av all rekrytering.

Det kanske är chockerande siffror, men faktum är att 73% har slutat på ett jobb på grund av att det inte passar in i ett företags kultur. Företag som fastställer att en kandidat passar in har därmed generellt sett också lägre personalomsättning. Detta har också fördelen att förbätrra kandidatupplevelsen genom att man får kandidater att känna sig inkluderade i sociala sammanhang redan från början.

Onboarding påverkar personalomsättning av nyanställda

välkomna-nyanställda-onboarding-lägre-personalomsättning

Onboarding är ofta förbisedd när det kommer till kandidatupplevelsen, men borde i själva verket aldrig göras det. Detta är trots att den nyanställdes introduktion till ditt företag. Det är delvis avgörande för om en person kommer stanna eller inte. En dålig upplevelse under onboarding kan leda till högre personalomsättning och att 20% av nyanställda slutar inom 45 dagar efter de börjat en tjänst.

För att förbättra onboardingprocessen, tillhandahåll en mentor som kan svara på frågar den nyanställda har. Samma mentor borde också hjälpa personen komma in på avdelningen/teamet så snabbt som möjligt och se till att finnas där under de första månaderna. Detta innebär att ha regelbundna uppföljningar och ge konstruktiv feedback.

Håll kandidaterna nöjda och få dom att stanna längre

Att hålla nyanställda kandidater nöjda och entusiastiska är väldigt viktigt. Kandidaterna startar ändå sin resa från ögonblicket de klickar sig in på din jobbannons.

Sedan under varje steg av rekryteringsprocessen, har arbetsgivaren möjlighet att engagera kandidater på olika sätt och hålla entusiasmen hög. Om kandidatens känslor tas väl hand om under hela kandidatupplevelsen så är det högre chans att kandidater tar sig genom de första dagarna på jobbet och bra mycket längre.

Vill du veta om hur du kan förbättra din kandidatupplevelse? Ladda ner vår e-bok: Allt du behöver för en skapa en bra kandidatupplevelse. Trevlig läsning!