5-insights-candidate-experience

5 insikter från över 20 000 personers kandidat­upplevelser

Vi frågade fler än 20 000 kandidater, här är våra insikter

This page is also available in English English

Varenda kandidat som ansöker till ett jobb hos dig kommer på något sätt påverka ditt employer brand. Kandidaterna är många och kan bli ambassadörer för dig, men om de hanteras fel kan de inte bara skada ditt employer brand utan också försäljning och ditt varumärke. För att inte låta detta hända behöver du insikter om din kandidatupplevelse.

De kanske ”bara” är kandidater idag, men potentiella kunder imorgon. I vissa fall, som i detta med Virgin Media där många av deras kandidater redan var kunder och dåliga kandidatupplevelser verkligen kan påverka intäkter i till exempel ett företag som ditt.

Fallet Virgin Media är ett exempel där ungefär 18% av kunderna också var kandidater. På grund av en dålig kandidatupplevelse förlorade de nästan 5 miljoner pund i inkomst. Kandidaterna kan också vara de personer som rekommenderar ditt företag till andra personer du vill attrahera. Att ta möjligheten att mäta kandidatupplevelsen och fatta beslut baserade på den data du samlar kommer göra det möjligt att skapa ambassadörer av dina kandidater och på så sätt förbättra ditt företags resultat.

Vad värderar kandidater och vad är det som gör att de har en dålig upplevelse under en rekryteringsprocess?

I denna artikel kommer du kunna läsa om hur 5 insikter om kandidatupplevelse baserat på feedback från över 20 000 kandidater har lärt både oss och våra kunder att förbättras.

Nedan finns riktig upplevelsedata från 23 807 kandidater som har varit på en förstaintervju. Svarsfrekvensen ligger på 62%. Datan har samlats in under de 6 första månaderna under 2019.

  • All feedback har samlats in efter intervju efter den har registrerats som avslutad i ett företags ATS (rekryteringsverktyg).
  • Alla feedbackformulär har skickats automatiskt minuterna efter att kandidatens intervju registerats som avslutad.
  • Feedbackformuläret innehöll samma frågor som ställdes till alla kandidater.

På så sätt vet vi att kandidaterna inte är handplockade och inte har fått frågor ställda på olika sätt eller under olika tidpunkter. Nyckeltalet för att mäta kandidatupplevelsen är CNPS (Candidate Net Promoter Score), vilket är det nyckeltal som ger dig insikten om hur många av dina kandidater som är ambassadörer för ditt employer brand.

Jag hoppas de följande 5 insikterna kan ge inspiration och att du ser fördelarna med att arbeta med datadrivna insikter från just din kandidatupplevelse för att fatta strategiska beslut, stärka ditt employer brand och förstå hur du behöver jobba för att skapa fler ambassadörer efter en förstaintervju.

insikter-rekryteringsprocess-och-kandidatupplevelse

1. Kandidater får ingen feedback

Den vanligaste typen av feedback rekryterare får är att de inte återkommer till kandidaten efter intervjun och inte svarar på varken mail eller telefon i den utsträckning som förväntas. 33,7% av alla kandidater har skrivit om detta som ett bekymmer och ungefär en tredjedel har gett sådan feedback på annat sätt.

2. Intervjufrågor måste vara relevanta

Hur relevanta de frågor som ställs under en intervju är, har en stor påverkan CNPS-resultatet. Kandidater som inte tycker att frågor är relevanta ger också ett lågt betyg på frågan om hur troligt det är att de kommer rekommendera ett företag till sina kollegor eller vänner.

3. Intervjuer bokas inte i tid

Om kandidaten anser att det dröjer länge innan en intervju är bokad, så har det en stor negativ påverkan på kandidatupplevelsen.

4. De flesta rekryterare genomför bra intervjuer

Varje företag i studien har antingen rekryterande chefer eller rekryterare som är högt beaktade bland kandidater som varit på en förstaintervju. De är helt enkelt duktiga på att omvandla kandidater till ambassadörer och är framträdande när det kommer till att förbättra företagets employer brand.

5. Kommunikation med kandidaten är viktigt

Skillnden mellan CNPS efter intervju och CNPS efter avslag är idag stor hos de flesta företag. Under tiden för studien var det genomsnittliga CNPS-resultatet efter intervju +61 och efter avslag -16.

Det finns dock en handfull som presterar bättre än andra. Den huvudsakliga skillnaden är andelen kandidater som fått feedback direkt och känner att de har fått kännedom om rekryteringsprocessen och tid att bestämma sig om att ta ett jobb eller inte.


Nu när du har alla dessa insikter om kandidatupplevelsen i tanken, är det dags att agera. Arbetar du inte med datadrivna insikter om din kandidatupplevelse ännu så är det hög tid att börja. Här kommer därför en guide med 9 steg till ett datadrivet HR-team för att skapa en positiv kandidatupplevelse.