3-tips_video-interview

3 viktiga tips från kandidater som kommer förbättra dina videointervjuer

+ Tips för just du ska agera

This page is also available in English English

Arbetar du med videointervjuer idag? Har du tänkt på att jobba med dem? Vi har anlyserat feedback från över 2 000 kandidater som har genomfört videointervjuer eller videofrågor som en del av deras screeningprocess.

Vi hittade 3 kritiska punkter som du måste göra rätt när du arbetar med videointervjuer eller videofrågor. Dessa tree tips kommer hjälpa dig att skapa en bättre kandidatupplevelse för att göra fler kandidater till ambassadörer 💪

  1. Vältajmad teknisk information
  2. Sätt rätt förväntningar
  3. Skapa möjligheten att testa och komma igång ”tyst”

Hur videointervjuer påverkar kandidatupplevelsen

I artikeln [DATA]: Videointervju Leder Till en Bättre Kandidatupplevelse kan du läsa vår analys från över 300 000 kandidaters feedback och att videointervjuer och -frågor skapar en bättre kandidatupplevelse.

Den nämnda artikeln och denna är tätt länkade och är tydliga bevis på att videointervjuer och frågor skapar en positivare kandidatupplevelse tack vare de 3 ovan nämnda punkterna och en annan slående sak, nämligen…

Innan de började samla in feedback, hade företagen som använder videointervjuer och -frågor en dålig kandidatupplevelse. Men efter att att ha agerat utefter dessa tre tips har de kunnat förbättre sin kandidatupplevelse avsevärt.

1. Vältajmad teknisk information

Den mest föreslagna förbättringen från kandidater är att kandidaterna inte vet hur de ska komma igång, var de ska klicka, vad de ska göra om de har tekniska problem eller behöver hjälp, även om denna information redan har skickats till kandidaten vid ett tidigare tillfälle. Problemet här att är att informationen har skickats vid fel tid.

Vad företagen då gjorde var att inkludera den tillfrågade informationen i ett påminnelsemail 1 timme innan videointervjun skulle börja. Detta drog ner drastiskt ner antalet tekniska problem. En enkel, men mycket effektiv lösning som aldrig skulle kunna ha lösts utan feedback.

2. Sätt rätt förväntningar

Är en videointervju verkligen samma sak som en fysisk intervju? Det kanske det är, men det viktiga är att sätta rätt förväntningar för kandidaten.

De flesta kandidater har aldrig tidigare haft en videointervju tidigare. Att bara göra en agenda och sätta de rätta förväntningarna är viktigt för kandidaterna och gör dem nöjdare.

3. Skapa möjligheten att testa och komma igång ”tyst”

När din kamera slås på, är det då intervjun startar? När de lämnat feedback, har många kandidater nämnt att de vill få möjligheten att lösa allt tekniskt kanske 5-10 minuter innan intervjun startar. Möjligheten att testa ljud, ljus och att inte missa starttiden för intervjun på grund av tekniska problem är viktigt för kandidaterna.

Börja agera på feedback från kandidater

Att genomföra dessa tre saker bra och säkerställa att det verktyg du använder funkar, kommer ta dig från att ha en dålig kandidatupplevelse med videointervjuer och -frågor till att ha en riktigt bra kandidatupplevelse.

Här är vad vi på Trustcruit rekommenderar dig att göra beroende på hur du jobbar idag.

bra-kandidatupplevelse-med-videointervju

Jag använder ett videointervju- eller screeningverktyg

Använder du redan ett videointervju- eller screeningverktyg är du redan lång fram. Ta tillvara och genomför de tre tipsen (Vältajmad teknisk information, Sätt rätt förväntningar, Skapa möjligheten att testa och komma igång ”tyst”) tillsammans med den person som ansvarar för ditt verktyg du använder eller skicka länken till denna artikel.

Förändringarna måste vara välgjorda, testade och utvärderade med feedback från dina kandidater för att säkerställa att dina videointervjuer och frågor skapar en positiv kandidatupplevelse.

Jag använder en videomötesplattform för att göra videointervjuer (ex. Zoom, Skype, Hangouts)

Om du anvämnder en vanlig videomötesplattform, rekommenderar jag att anting använda ett verktyg som funkar ihop med de 3 ovan nämnda tipsen (om du genomför videointervjuer mer än en gång per vecka) eller gör en genomgång för att säkerställa att dessa kriterier uppnås på annnat sätt i din intervjuprocess.

Till exempel, får kandidaterna ett mail dagen eller timmen innan videointervjun som informerar dem om teknisk information? Om inte, börja att skicka ut sådana informationsmail och arbeta vidare med övriga tips.

Jag funderar på att använda ett videointervju- eller screeningverktyg

Om du funderar på att använda ett videointervju- eller screeningverktyg rekommenderar vi dig att fråga om feedback från dinasäljrepresentanter om vad de stött på för verktyg på marknaden.

Hur möter verktygen de har sett på marknaden dessa kriterier som kandidater har? Använd svaren från dina säljare när du funderar på och utvärderar vilket verktyg som passar er. Då är jag säker på att ni kommer att hitta ett verktyg som tar era videointervjuer till nya nivåer.


Vill du läsa mer inom ämnet, läs [DATA]: Videointervju Leder Till en Bättre Kandidatupplevelse för att få en inblick i datan bakom relationen kandidatupplevelse och videointervjuer har.