Vad är Candidate net promoter score (CNPS)?

Förstå hur ni stärker er attraktionskraft med CNPS – Ett nyckeltal för kandidatupplevelsen

Använd din CNPS (Candidate Net Promoter Score) för att mäta dina kandidaters helhetsintryck av ditt varumärke efter att ha gått igenom din rekryteringsprocess. Använd uppföljningsfrågorna för att få svar på hur du kan förbättra kandidatupplevelsen i din organisation.

Frågan som ställs till alla era kandidater som lämnar feedback via Trustcruit är följande: Baserat på din upplevelse såhär långt, hur troligt är det att du skulle rekommendera en vän att söka en tjänst här?
Poängskalan går från 0-10, där 0 = inte alls troligt och 10 = högst troligt. CNPS kan sträcka sig från -100 (ingen skulle rekommendera andra) till +100 (alla skulle rekommendera andra). Allt över 0 anses “bra” och allt över +50 anses vara “excellent”.

Vad står de olika poängen för enligt CNPS?

Score 9-10 Ambassadörer (lojala kandidater som skulle rekommendera er till andra)

Score 7-8 Neutrala (nöjda men inte entusiastiska kandidater, som lika gärna kan gå till en konkurrent)

Score 0-6 Kritiker (missnöjda kandidater som potentiellt kan prata negativt om ert varumärke)


Vad får ni svar på genom att vi ställer uppföljningsfrågor kopplade till den score kandidater sätter?

Score 9-10 Vad tycker kandidater (de lojala entusiasterna som skulle rekommendera er till andra) är det bästa med er?

Score 7-8 Vad skulle få kandidater (de nöjda, men inte entusiastiska) att ge er en topprekommendation?

Score 0-6 Vad tycker kritiska kandidater (de kandidater som är missnöjda) behöver förbättras?


Hur räknas ditt företags CNPS resultat ut?

På Trustcruit mäter vi systematiskt ditt CNPS resultat och du kan se variationer över tid. Vi tar även fram ett CNPS-snitt baserat på alla våra kunder som mäter kandidatupplevelsen via Trustcruit. Snittet presenteras i dagsläget för kunder som önskar det via mejl.

Lägg ihop procenttalen för alla som lämnat en rating på 9 & 10. Ta sedan den sammanlagda summan minus(-) totalsumman för procenten av alla som lämnat en rating på 0-6 för att få fram ert CNPS resultat.

Exempel:

75% av alla kandidater har lämnat en rating på 9-10

25% av alla kandidater har lämnat en rating på 0-6

Ert CNPS score är 75 – 25 = +50

Vår vision är att ge våra kunder de bästa förutsättningarna att konvertera kandidater till ambassadörer, genom att systematiskt få feedback från kandidater och mäta hur stor andel som skulle rekommendera er till andra. Vill du ha en närmare titt på hur vi hjälper organisationer att förbättra deras rekryteringsprocess och kandidatupplevelse? Klicka här