Tilda-Lindén-Trustcruit

Kandidatupplevelsen förklarad med färre än 170 ord

Och hur du kan mäta den

This page is also available in English English

Att mäta kandidatupplevelsen handlar om att mäta kandidatens uppfattning och erfarenhet av ett företags emloyer brand and deras rekryteringsprocess.

Men hur kan man mäta kandidatupplevelsen?

I de flesta fall, mäts kandidatupplevelse med nyckeltalet: Candidate Net Promoter Score (CNPS). CNPS svarar på frågan: Hur troligt är det att du skulle rekommendera [företag] till en vän eller kollega? Ju högre CNPS, ju mer lojala kandidater.

Vad kan du göra med resultatet?

Genom att mäta kandidatupplevelsen kan ett företag få insikter om rekryteringsprocessen samt lojaliteten bland deras kandidater. Att ha kunskap om kandidater och kunder får du möjligheten att förbättra din rekryteringsprocess, förbättra kundlojalitet och på så sätt förbättra ert företags effektivitet.

Under de senaste 4 åren har antalet sökningar på ”Candidate Experience” ökat med 51,28% (September 2019). Kunskapen om vikten av kandidatupplevelsen ökar kraftigt och fler företag strävar för att utvecklas mot att skapa en positiv kandidatupplevelse.